AQUATEST EXPRESS ANALIZA LABORATORYJNA

Aquatest express to kompleksowe narzędzie analityczne dostępne dla każdego i zaprojektowane tak by odpowiadać potrzebom nawet najbardziej wymagających akwarystów. Analiza wykonywana jest w profesjonalnym laboratorium Zoolek za pomocą wysoce zaawansowanej aparatury analitycznej, dzięki czemu, w krótkim czasie, uzyskuje się całościowy obraz składu wody zarówno w akwarium słodko- jak i słonowodnym. Wyniki przesyłane są na podany adres e-mail, nawet w ciągu 24 godzin od momentu jej dostarczenia do sklepu. Dokument z zestawieniem wyników pomiarów zawiera szeroki wykaz zawartości pierwiastków i podstawowych parametrów wody. W oparciu o tak szczegółowy zakres danych (do 45 parametrów dla jednej próbki) kontrola jakości wody oraz podejmowanie właściwych środków w celu zachowania doskonałego stanu akwarium staje się w pełni możliwe.

NOWOCZESNE LABORATORIUM

ZAAWANSOWANE TECHNIKI POMIAROWE

Nasza firma powstała ponad 35 lat temu i od początku ukierunkowana była na badanie parametrów
wody pod kątem potrzeb akwarystów i hodowców. W laboratorium Zoolek stawiamy na ciągły rozwój
i doskonalenie technik analitycznych. W celu zapewnienia najwyższego standardu usług od lat
rozbudowujemy zastaw aparatury analitycznej i wprowadzamy najnowocześniejsze dostępne
rozwiązania i metody pomiarowe. Naszym atutem jest precyzja, wysoka czułość pomiarów, szeroka
oferta mierzonych parametrów oraz szybkość działania.

Do zbadania próbki w ramach usługi Aquatest express stosujemy wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny.

SPEKTROMETRIA
UV-VIS

Technika służąca do mierzenia absorpcji (pochłaniania) przez próbkę promieniowania z zakresu widzialnego i bliskiego ultrafioletu. To urządzenie jest powszechnie używane do badania próbek barwnych m.in. do spektrofotometrycznego oznaczania niektórych pierwiastków.

CHROMATOGRAFIA
JONOWA IC

(ang. Ion Chromatography) – jest to obecnie najlepsza technika analityczna służąca do oznaczania zawartości jonów obecnych w wodzie. Umożliwia określenie dokładnego stężenia większości kationów i anionów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania akwarium. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością i powtarzalnością wyników, z tego względu rutynowo stosuje się ją w laboratoriach analitycznych na całym świecie.

ICP-OES

(ang. inductively coupled plasma optical emission spectroscopy) – to technika wykorzystywana do analizy pierwiastkowej próbek. Umożliwia jednoczesne oznaczanie z dużą precyzją i dokładnością zawartości makro i niektórych mikroelementów obecnych w próbce. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość jej stosowania do próbek o wysokiej mineralizacji bez konieczności rozcieńczania.

ICP-MS

spektroskopia mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. Inductively coupled plasma mass spectrometry) – jest to technika, która umożliwia oznaczanie wielu pierwiastków jednocześnie, obecnych w próbce nawet w śladowych ilościach. Możliwe jest oznaczanie zawartości rzędu ppt (część na bilion) szukanego pierwiastka. Jest to o kilka rzędów wielkości więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej metody analitycznej.

WODA SŁODKA

W Twojej próbce oznaczymy następujące parametry:

[ BASIC ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• PH
Przewodność właściwa
Twardość ogólna (GH)
Twardość węglanowa(KH)

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Fluorki F
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

MAKROELEMENTY

Sód NA
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
Miedź Cu
Cynk Zn

Rozszerz usługę Aquatest Express BASIC zaznaczając na formularzu przyjęcia próbki wybrane dodatkowo płatne MIKROELEMENTY

[ TRACE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• PH
Przewodność właściwa

MAKROELEMENTY

Sód NA
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
MiedźCu
CynkZn

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Selen Se
Nikiel Ni
Bor B
Glin Al
Wandad V
Kobalt Co
Molibden Mo
Arsen As
Chrom Cr
Lit Li
Stront Sr
Bar Ba
Cyna Sn
Jod I
Rtęć Hg
Kadm Cd
Srebro Ag
Beryl Be
Antymon Sb
Ołów Pb

[ COMPLETE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• PH
Przewodność właściwa
Twardość ogólna (GH)
Twardość węglanowa(KH)

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Fluorki F
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

MAKROELEMENTY

Sód NA
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca

MIKROELEMENTY

Mangan Mn
Żelazo Fe
Miedź Cu
Cynk Zn

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Selen Se
Nikiel Ni
Bor B
Glin Al
Wandad V
Kobalt Co
Molibden Mo
Arsen As
Chrom Cr
Lit Li
Stront Sr
Bar Ba
Cyna Sn
Jod I
Rtęć Hg
Kadm Cd
Srebro Ag
Beryl Be
Antymon Sb
Ołów Pb

MAM AKWARIUM SŁODKOWODNE

Czy Aquatest Express to usługa dla mnie?

Zgodnie z ogólnie panującym wśród akwarystów poglądem, aparatura ICP stosowana jest głównie w akwarystyce morskiej. Nic bardziej mylnego. Odtworzenie w akwarium środowiska przyjaznego dla rozwoju organizmów słodkowodnych jest zagadnieniem wymagającym wiedzy o prawidłowej kompozycji makro- i mikroskładników oraz pierwiastków śladowych. Czasochłonność pomiarów za pomocą tradycyjnych testów lub ich niska czułość wymagają czasami sięgnięcia po inne rozwiązanie. Wspierając akwarystów słodkowodnych w ich wyzwaniach firma Zoolek wprowadza usługę Aquatest express opartą na jednej z najbardziej zaawansowanych metod pomiarowych jaką jest analiza ICP-MS. Dzięki niej akwarysta zyska precyzyjny obraz składu wody w postaci jednego zestawienia dla szerokiej gamy pierwiastków oznaczonych dla pojedynczej próbki wody.

Na zdrowie ryb i stan roślin w akwarium słodkowodnym ma wpływ wiele parametrów, których równoczesne śledzenie, zwłaszcza w kliku akwariach naraz, jest zadaniem czasochłonnym i wiążącym się z zakupem szeregu testów. Niektóre spośród pomiarów pozostają w ogóle poza zasięgiem akwarystów, ponieważ nie istnieją na nie testy. Niskie stężenia niektórych pierwiastków, np.: boru czy molibdenu istotnych dla rozwoju roślin, uniemożliwiają ich wykrywalność za pomocą dostępnych zbyt mało czułych testów.

Aquatest Express to wygodne i praktyczne rozwiązanie wszędzie tam gdzie czas odgrywa istotną rolę. Próbka dostarczona do laboratorium Zoolek jest bezzwłocznie analizowana. Wyniki przesyłane są na podany adres e-mail, nawet w ciągu 24 godzin od momentu jej dostarczenia do sklepu. Zestawienie wyników pomiarów w jednym dokumencie daje pełny i precyzyjny obraz dla podjęcia działań w celu zachowania równowagi biologicznej w akwarium. Dobranie rodzaju i dawki suplementów, nawozów czy uzdatniaczy staje się o wiele prostsze i szybsze. Krótki czas od pobrania próbki do analizy zapewnia wiarygodne wyniki, zwłaszcza w przypadku próbek gdzie w skutek postępujących procesów biochemicznych dochodzi do obniżenia stężenia niektórych jonów np. azotynów i fosforanów.

Gromadzenie się szkodliwych zanieczyszczeń w akwarium negatywnie wpływa na stan ryb i roślin, czasami doprowadzając do ich masowego obumarcia. Niekorzystne poziomy niektórych substancji mogą pojawiać się na skutek ich uwalniania z obmywanych metalowych części wyposażenia akwarium, stosowania pokarmów i nawozów. Ich źródłem może być również woda kranowa, której używamy do napełniania zbiorników. Niektóre z nich, zwłaszcza metale ciężkie, są niezwykle toksyczne już w stężeniach kliku ppb*. Tak niska zawartość tych pierwiastków uniemożliwia ich wykrycie za pomocą ogólnie dostępnych dla akwarystów testów. Aquatest express dzięki aparaturze o niskiej granicy wykrywalności, wysokiej selektywności i precyzji pozwala szybko zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości w składzie wody i natychmiast podjąć kroki w celu przywrócenia równowagi w akwarium.

* ppm (inaczej mg/l) to określenie jednej części na million
* ppb (inaczej µg/l) to określenie jednej części na miliard czyli 1/1000 ppm

Spektrometr ICP-MS
Oznaczanie pierwiastków w stężeniach wielokrotnie niższych niż pojedyncze ppb*. Poziom nieosiągalny przy użyciu żadnej innej techniki. Wysoka dokładność i powtarzalność wyników.

Chromatograf jonowy

Zaawansowana technika oznaczania stężeń jonów w badanej próbce.

* ppm (inaczej mg/l) to określenie jednej części na million
* ppb (inaczej µg/l) to określenie jednej części na miliard czyli 1/1000 ppm

WODA SŁONA

W Twojej próbce oznaczymy następujące parametry:

[ MARINE ]

PODSTAWOWE
PARAMETRY

• PH
Zasolenie
Przewodność właściwa
Twardość węglanowa (KH)

MAKROELEMENTY

Sód NA
Potas K
Magnez Mg
Wapń Ca
Brom Br
Bor B
Stront Sr
Siarka S
Fosfor P

MIKROELEMENTY

Krzem Si
Lit Li
Jod I
Bar Ba
Mangan Mn
Żelazo Fe

PIERWIASTKI
ŚLADOWE

Molibden Mo
Nikiel Ni
Chrom Cr
Kobalt Co
Wandad V
Cynk Zn
Beryl Be
Miedź Cu
Rtęć Hg
Selen Se
Glin Al
Arsen As
Cyna Sn
Antymon Sb
Ołów Pb
Kadm Cd
Wolfram W
Lantan La
Skand Sc
Tytan Ti

JONY

Azotany NO
3

Azotyny NO
2

Fosforany PO3-
4

Chlorki Cl
Siarczany SO2-
4

Amoniak NH+
4

Rozszerz usługę Aquatest Express [ MARINE ] zaznaczając na formularzu przyjęcia próbki wybrane dodatkowo JONY

AQUATEST EXPRESS [ MARINE ]

Kompleksowe rozwiązanie dla akwarystyki morskiej

Woda morska to niezwykle złożona mieszanina. Jednym z jej głównych składników jest chlorek sodu, w znacznych ilościach występują również sole wapnia, magnezu, potasu i strontu. Są to tak zwane makroelementy. Oprócz nich występuje kilkadziesiąt mikroelementów i pierwiastków śladowych – obecność wielu z nich jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmów wodnych. Parametry wody morskiej w warunkach naturalnych są względnie stałe, natomiast skład wody w akwarium podlega w czasie istotnym zmianom.

Stężenia niektórych pierwiastków można kontrolować przy użyciu dostępnych zestawów do badania wody. Zbiór analiz ograniczony jest jednak do makroelementów, występujących w znacznych ilościach, oraz tylko niektórych mikroelementów. Dla doświadczonego akwarysty to zdecydowanie za mało. Założenie i prowadzenie akwarium morskiego wymaga dużej wiedzy i systematyczności. Często mimo wielu wysiłków, w akwariach słonowodnych obserwuje się blaknięcie i spowolniony wzrost korali lub słabą kondycję ryb. Przyczyną mogą być zarówno nieprawidłowe poziomy makro- i mikroelementów jak i obecność toksycznych zanieczyszczeń. Ustalenie przyczyny bywa trudne ze względu na konieczność skontrolowania wielu parametrów jednocześnie.

Aquatest Express Marine to kompleksowe narzędzie analityczne dostępne dla każdego i zaprojektowane tak by odpowiadać potrzebom nawet najbardziej wymagających akwarystów morskich. Analiza wykonywana jest w profesjonalnym laboratorium Zoolek za pomocą wysoce zaawansowanej aparatury analitycznej, dzięki czemu, w krótkim czasie, uzyskuje się całościowy obraz składu wody – szeroki wykaz zawartości pierwiastków i podstawowych parametrów wody morskiej. W oparciu o tak szczegółowy zakres danych (do 45 parametrów dla jednej próbki) kontrola jakości wody oraz podejmowanie właściwych środków w celu zachowania doskonałego stanu akwarium staje się w pełni możliwe.

Dbając o akwarium należy regularnie kontrolować skład i parametry wody oraz uzupełniać brakujące składniki mineralne.

Spektrometr ICP-OES
Uniwersalna i nowoczesna aparatura do pomiarów zawartości pierwiastków. Umożliwia jednoczesną analizę kilkudziesięciu pierwiastków z dużą dokładnością i powtarzalnością.

Spektrofotometr UV-VIS

Analiza zawartości jonów techniką spektrofotometryczną. Zapewnia dużą precyzję i pewność odczytów.

Refraktometr

Analiza zasolenia przy użyciu wysokiej jakości refraktometru laboratoryjnego.

SZYBKO, PEWNIE I WYGODNIE
NAWET 45 PARAMETRÓW DLA JEDNEJ PRÓBKI

Laboratoryjna analiza wody w akwarium słodkowodnym i morskim.
Wysoka czułość dla pierwiastków śladowych. Profesjonalne rozwiązanie dla akwarystów i hodowców

POBIERZ KATALOG USŁUGI W FORMACIE PDF
POBIERZ REGULAMIN USŁUGI W FORMACIE PDF

PUNKTY ODBIORU AQUATEST EXPRESS

Próbki z wodą do analizy można przekazywać w jednym ze sklepów partnerskich Zoolek.

PUNKTY ODBIORU AQUATEST EXPRESS

Próbki z wodą do analizy można przekazywać w jednym ze sklepów partnerskich Zoolek.

PROGRAM AQUATEST EXPRESS

Chcesz dołączyć do sieci Sklepów Partnerskich i uczestniczyć w programie Aquatest Express?
Skontaktuj się z nami: kom. +48 668 978 496; +48 668 502 405, e-mail: aquatestexpress@zoolek.pl.

Zapraszamy na nasze Social Media